Sistemų administravimas

#suVIKOpavyko

Sistemų administravimas

Studijų kryptis:  Informatikos inžinerija  

Valstybinis kodas: 5701BX008

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos – 1,5 metų

Išmoksiu:

 • taikyti informatikos mokslo žinias, kuriant sprendinius konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti;
 • paaiškinti pagrindinius kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti;
 • rinkti duomenis informatikos inžinerijos studijų krypties profesinės veiklos problemai spręsti;
 • taikyti aktualius informatikos inžinerijos metodus, sprendžiant konkrečius profesinės veiklos taikomuosius uždavinius;
 • panaudoti programinę ir techninę įrangą, kuriant naujas ar tobulinant esamas sistemas pagal pateiktą specifikaciją;
 • įgyvendinti kompiuterinių sistemų diegimą, palaikymą, plėtrą ir veiklos dokumentavimą;
 • bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos problemas;
 • dirbti individualiai ir komandoje, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių;
 • savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo;
 • savarankiškai ir atsakingai dirbti, planuojant ir organizuojant savo veiklą, prisiimant atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Dirbsiu:

 • informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse;
 • kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose: telekomunikacijų sektoriaus kompiuterių tinklus diegiančiose ir aptarnaujančiose įmonėse, duomenų apdorojimo, interneto paslaugų kompanijose, kompiuterių techninę ir programinę įrangą aptarnaujančiose įmonėse.