„Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ projekto startas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) startuoja su projektu „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“, skirtu skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje.

Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti bei tobulinti dėstytojų kvalifikaciją pagal specialiai parengtą programą, suderintą su bendra Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema („DigCompEdu“).

Projekto dalyviai yra dėstytojai-kūrėjai, kurie dalyvauja mokymuose, parengtuose remiantis bendra Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema („DigCompEdu“), išbando naujas technologijas ir pritaiko jas kurdami savo dalykų turinį. Projekto mokymuose kartu dalyvauja ir Kauno technikos kolegijos dėstytojai.

Projektas vyks visus šiuos metus. Iki 2023 metų gruodžio pabaigos VTDK dėstytojai skaitmenizuos ne mažiau kaip 14 dalykų turinį, o rudenį turės galimybę dalį parengtų skaitmeninių mokymosi priemonių išbandyti su Kolegijos studentais ir gauti jų grįžtamąjį ryšį apie jų mokymosi patirtį.

„Studijų dalykų skaitmeninimas nėra vienintelis šio projekto tikslas. Projekto metu taip pat numatytas hibridiniam mokymui skirtos įrangos įsigijimas, o toliau mūsų laukia nuotolinio/ mišraus studijų modelio prototipo sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas.“ – sako VTDK Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovė Joana Lapkovskaja.

Mokymus veda projekto lektorius-konsultantas Andrejus Račkovskis, turintis daugiau kaip 25 metų patirtį technologijomis grįsto suaugusiųjų mokymo ir švietimo įstaigų konsultavimo srityje.