Statinių inžinerinės sistemos: studentų žinių konkursas "Žinau, moku, gebu"

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. gegužės 3 d. Statinių inžinerinių sistemų studijų programos II kurso nuolatinių studijų studentams organizuotas žinių konkursas “Žinau, moku, gebu”.

Šio renginio tikslas – paskatinti studentus pademonstruoti žinias ir gebėjimus, įgytus studijuojant specialybės dalykus.

Konkurso metu buvo vertinamos studentų teorinės bei praktinės žinios, įgytos studijuojant Statinių inžinerinių sistemų studijų programos dalykus „Pastatų šildymas“, „Pastatų vėdinimas“, „Statinių vandentvarka“ ir „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“. Pirmos vietos laimėtojui skirtas prizas.