Statyba

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Statyba

Studijų kryptis: Statybos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX018

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinė – 3 metai, Ištęstinė – 4 metai

Studijų programos kalbos: lietuvių k., anglų k.

Išmoksiu:

 • taikyti fundamentinių mokslų žinias statybos srityje, analizuoti bei priimti konstrukcinius sprendimus;
 • parengti konstrukcinę pastatų projektų dalį;
 • parinkti, taikyti ir valdyti bendrųjų statybos ir remonto darbų technologinius procesus;
 • parengti statybos darbų technologijos projektą;
 • taikyti statinio informacinio modeliavimo principus projektuojant, organizuojant pastatų statybos procesus;
 • valdyti pastatų priežiūros procesus;
 • planuoti ir organizuoti statybos eigą, užtikrinant kokybišką darbų atlikimą bei žmonių ir aplinkos saugą;
 • vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • savarankiškai gilinti žinias, ieškoti informacijos, ją apdoroti, analizuoti ir taikyti spręsdamas problemas bei priimdamas sprendimus.

Dirbsiu:

 • specialistu valstybinėse ir privačiose bendrovėse, veikiančiose statybos sektoriuje;
 • gamybinių padalinių vadovais, inžinieriais, projektuotojais, vadybininkais;
 • vadovu savo versle.