Statybos fakulteto dėstytojai ir studentai dalyvavo Utenos kolegijos organizuotoje konferencijoje „Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2024 m. balandžio 18 d. Utenos kolegijoje vyko 8-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“.

Konferencijoje pristatyti net 56 pranešimai įvairiomis temomis: švietimo, mokslo ir verslo regioninė ir tarptautinė partnerystė, aplinkos tvarumas ir žmogaus gerovė bei socialinė atsakomybė, aplinkos tvarumas, technologijos šiuolaikinės visuomenės darnai.

Konferencijos darbas buvo padalytas į 7 skirtingas sekcijas, kuriose pranešimus skaitė Klaipėdos, Kauno, Vilniaus kolegijų, Vytauto Didžiojo universiteto studentai ir dėstytojai. Konferencijoje taip pat dalyvavo ir pranešimus skaitė dėstytojai ir studentai iš Lenkijos, Latvijos bei Portugalijos.

Sekcijoje „Švietimo, mokslo ir verslo regioninė ir tarptautinė partnerystė“ pranešimą „Efektyvūs šildymo sprendimai renovuojant gyvenamuosius pastatus“ pristatė Statybos fakulteto lektorė Rūta Bilinskienė ir lektorius Andrius Timofejevas.

Sekcijoje „Aplinkos tvarumas“ nuotoliniu būdu pranešimus skaitė kolegijos Statybos fakulteto Statybos studijų programos II kurso studentai: Aurimas Krivickas, Adomas Mechovičius ir Aleksandras Andžejauskas skaitė pranešimą „Pramoninių atliekų panaudojimo betono mišiniuose tyrimai“, o Raimondas Vitkevičius ir Olegas Malinovskis – pranešimą „Tvarus atliekų antrinis panaudojimas betono gaminiuose“. Studentų tyrimams vadovavo ir pranešimus konferencijoje kuravo Statybos inžinerijos katedros docentė dr. Marija Vaičienė.