Statybos fakulteto dėstytojų vizitas Kastilijos - La Mančos universitete (Ispanijos Karalystė)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. vasario 6–10 d. pagal Erasmus+ mobilumo programą Statybos fakulteto prodekanė Airida Tylienė ir Statybos inžinerijos katedros docentė dr. Marija Vaičienė svečiavosi Kastilijos – La Mančos universitete (Ispanijos Karalystė).

Vizito metu dalyvauta susitikimuose su universiteto Statybos inžinerijos mokyklos, įsikūrusios Ciudad Real miestelyje, administracija, tarptautinių ryšių koordinatoriais ir tarptautinio skyriaus darbuotojais, dėstytojais – įvairių sričių mokslininkais tyrėjais. Lankytasi mokymosi patalpose ir laboratorijose, studentų laisvalaikio zonose.

Susitikimų metu pristatyta Kolegija ir įgyvendinami tarptautiniai projektai, organizuojamos tarptautinės tarpdalykinės kūrybinės dirbtuvės, mokslininkų pritraukimo programa bei kita Kolegijoje vykdoma veikla, pasidalinta gerąja patirtimi. Aptartos ir Erasmus+ mainų programos galimybės dėstytojams bei studentams, diskutuota dėl studijų programų anglų kalba ir bendrų projektinių veiklų. Išskirtinai daug diskutuota ir dėl universiteto studentų įsitraukimo į Kolegijos organizuojamas tarptautines kūrybines dirbtuves.

Susitikimų su universiteto medžiagų, konstrukcijų ir geotechnikos sričių mokslininkų grupių vadovais metu pristatytos Kastilijos – La Mančos universiteto Statybos inžinerijos mokyklos mokslininkų tyrimų kryptys: nuo didelio aktyvumo branduolinių atliekų centrinių saugyklų pamatų elgsenos tyrimų bei užteršto dirvožemio atkūrimo tyrimų iki skaitmeninio modeliavimo (modelio pritaikomumo), plieno pluoštu armuoto betono poveikio esant gniuždomajai apkrovai ar naujos kartos kompozitinių konstrukcijų tyrimų. Ieškota bendrų mokslinių, taikomųjų tyrimų sričių ir tematikų, dalyvauta diskusijose. Vizito metu buvo sudaryta galimybė stebėti ir atliekamo mokslinio tyrimo bandymo etapą.

A. Tylienės, M. Vaičienės nuotraukos