Statybos fakulteto dėstytojų vizitas Kordobos universitete

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2024 m. gegužės 14–16 dienomis Statybos inžinerijos katedros dėstytojai doc. dr. Andrius Gulbinas, doc. dr. Marija Vaičienė ir Statybos fakulteto prodekanė, lektorė Airida Tylienė svečiavosi Kordobos universitete Ispanijoje.

Šis universitetas – ne tik Erasmus+ mainų programos, bet ir Kolegijos tarptautinių projektų partneris. Kartu jau įgyvendinti tokie projektai kaip Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152 bei projektas „Išplėstinis modernių pastatų skaitmeninio projektavimo kursas, plėtojantis jaunųjų inžinierių įgūdžius“ (ADD_ON_SKILLS) Nr.2020-1-PL01-KA226-HE-095244.

Lankantis Kordobos universitete siekta plėtoti įvairias studijų tarptautiškumo kryptis. Su universiteto Tarptautinio skyriaus vadovu Juan Manuel Castro Jurado ir skyriaus darbuotojais bei universiteto Belmezo politechnikos mokyklos tarptautinių ryšių koordinatoriumi Antonio Rodero Serano diskutuota apie Erasmus+ mainų programos galimybes, dėstytojų bei studentų mobilumo skatinimą (ypač inžinerinės krypties studijų programų), mainų apimties ir visų studijų tarptautiškumo didinimą abiejose institucijose. Taip pat nagrinėtas poreikis vystyti ir plėtoti bendras projektines veiklas bei tarptautinius projektus, aptartos jų rengimo bei įgyvendinimo galimybės, pasidalyta gerąja patirtimi vykdant Erasmus+ BIP programą. Universiteto Belmezo politechnikos mokyklos studentams, studijuojantiems pagal inžinerinės krypties studijų programas, išsamiai pristatyti VTDK Statybos fakultete įgyvendinto BIP projekto „Design of sports, wellness and recreation complex“ rezultatai bei jau tradicinėmis tapusios Statybos fakulteto organizuojamos tarptautinės tarpdalykinės kūrybinės dirbtuvės (workshop).

Vizito Kordobos universitete metu Statybos inžinerijos katedros dėstytojai taip pat susitiko su universiteto mokslininkais, dėstytojais ir tyrėjais, pristatė mokslininkų pritraukimo programą ir galimybes Kordobos universiteto mokslininkams bei tyrėjams savo tyrimų rezultatus bei nagrinėjamas temas pristatyti VTDK Statybos fakulteto studentams bei dėstytojams. Šiuose susitikimuose taip pat diskutuota apie studentų, įvairių bendruomenių įtraukimo į tyrimines veiklas galimybes, pasidalyta gerąja patirtimi, Kordoboje esančiuose universiteto fakultetuose apžiūrėtos mokymo vietos, tyrimams skirta bazė ir kt.