Kelių inžinerija

Kelių inžinerija (įstojusiems 2016 metais)

Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas

Valstybinis kodas: 653H22001

ISCED kodas: 52184

Studijų sritis: Technologijos mokslų

Studijų kryptis: Statybos inžinerija

Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė

Studijų programos apimtis: 180 kreditų

Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai

Studijų programos specializacijos: Geležinkelių tiesyba ir priežiūra; Automobilių kelių tiesyba ir priežiūra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslai: parengti kelių inžinerijos specialistą, kuris supranta projektavimo metodikas ir jas taiko vykdydamas sausumos kelių, transporto statinių projektavimo darbus, geba organizuoti ir vykdyti geležinkelių ir automobilių kelių tiesybos, remonto ir priežiūros darbus, užtikrinant žmonių saugą, eismo saugumą ir aplinkosaugą, gali savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės taikyti gamtos ir fundamentinių, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias tarpdalykinėse studijose ar profesinėje veikloje; gebės taikyti žinias ir supratimą vykdant transporto statinių projektavimo užduotis, supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti laikantis norminių techninių dokumentų ir teisės aktų reikalavimų; gebės derinti teorines bei taikomąsias žinias parenkant statybines ir konstrukcines medžiagas, technologijas bei įrangą organizuojant bei vykdant geležinkelių / automobilių kelių tiesybos darbus, užtikrinant žmonių saugą, eismo saugumą ir aplinkosaugą, įvertinant komercines aplinkybes, vadovaujantis norminiais statybos techniniais dokumentais, ir kitais teisės aktais;
gebės parinkti ir taikyti inžinerinius sprendimus organizuojant bei vykdant geležinkelių/automobilių kelių priežiūros ir remonto darbus, laikantis darbo saugos, eismo saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų, gebės nustatyti transporto statinių defektus, pažaidas, analizuos jų atsiradimo priežastis, pateiks išvadas bei sprendimus; gebės įvertinti verslo aplinką, planuoti ir organizuoti įmonės/padalinio veiklą, analizuoti jos veiklos rezultatus, dalyvauti komandos darbe, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti; gebės vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu, savarankiškai gilinti žinias profesinėje veikloje, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Profesinės perspektyvos: kelių inžinerijos specialistas gali projektuoti, statyti (tiesti) ir prižiūrėti (remontuoti) automobilių kelius, geležinkelius ir kitus susisiekimo statinius, dirbti projektavimo, statybos (tiesybos), priežiūros (remonto) įmonėse bei valstybinėse institucijose.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: kelių inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa 

Ištęstinių studijų programa 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU