Geodezija ir kadastras

Fakultetas: Statybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531EX017
ISCED kodas: 6550732
 
Studijų kryptis: Matavimų inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: 3 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra
 
Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslas - parengti matavimų inžinerijos specialistą, turintį profesinių žinių ir supratimo apie matavimus atliekamus ant Žemės paviršiaus ir gebantį tas žinias taikyti rengiant įvairios paskirties planus, ženklinti statybinius projektus, geodeziniais matavimais tikrinti statybos darbų eigą, taikant pažangiausias geodezinių matavimų ir matavimų rezultatų apdorojimo technologijas; formuoti bendruosius asmenybės gebėjimus bei pilietines vertybines nuostatas, ugdyti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų specialistą, gebantį dirbti komandoje, galintį savarankiškai priimti sprendimus, atsakingą už savo veiklos rezultatus, siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.
 
Studijų rezultatai: žinos ir supras geodezinių tinklų atnaujinimo bei tankinimo metodus, žemėlapių sudarymo technologiją, išmanys distancinių tyrinėjimų ir matavimo metodus, gebės rinkti, analizuoti, apdoroti matavimų duomenis, rengti topografinį, inžinerinių tinklų geodezinius planus, teminius žemėlapius, rengti nekilnojamojo turto kadastro duomenis, taikyti geodezinius matavimus statyboje; gebės taikyti fundamentaliųjų dalykų žinias ir supratimą, vertindamas inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu, savarankiškai gilinti žinias, ieškoti informacijos, ją apdoroti, analizuoti, demonstruoti, perteikti ir taikyti spręsdamas problemas bei priimdamas sprendimus, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti bent viena užsienio kalba dirbdamas komandoje.
 
Profesinės perspektyvos:
Baigę studijas absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ar privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro, projektavimo, statybos įmonėse, žemėtvarkos tarnybose, taip pat kurti savo verslą. Studijas galima tęsti pasirenkant technologijos mokslų srities, matavimų inžinerijos studijų krypties šakos aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.
 
Nuolatinių studijų programa
 
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU