Tiesioginio priėmimo egzaminai

Stojamąjį egzaminą sudaro trys dalys:

1. Piešimo užduotis: nupiešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku.
Piešimo užduočiai atlikti, stojantysis privalo turėti: įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, popieriaus lapą.

Piešimo egzamino trukmė – 2 akademinės valandos.

2. Kompozicijos užduotis: sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Darbo priemonės: markeriai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, guašas, tempera, akrilas), spalvoti pieštukai.
Kompozicijos užduočiai atlikti, stojantysis privalo turėti: pieštukus, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, popieriaus lapą.

Kompozicijos egzamino trukmė – 2 akademinės valandos.

Abi egzamino dalys laikomos tą pačią dieną.

3. Darbų aplankasportfolio užduotis: portfolio turi sudaryti trijų kategorijų dailės darbai (su pavadinimais) ir motyvacinis laiškas.

 • Piešimo iš natūros darbai, atlikti pieštuku, anglimi arba tušu, 3-5 vnt. (pvz., pavieniai objektai, natiurmortas, peizažas).
 • Tapybos darbai, atlikti akvarele, guašu, tempera, 3-5 vnt. (pvz., pavieniai objektai, natiurmortas, peizažas).
 • Kompozicijos darbai laisva tema, naudojant įvairias priemones – 3-5 vnt. (darbai turi būti atlikti ranka, nenaudojant kompiuterinių programų).
 • Motyvaciniame laiške turi būti atskleistos stojančiojo asmeninės paskatos, pasiryžimas ir pasiruošimas studijuoti Dizaino krypties Grafinio dizaino studijų programą. Laiškas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba.

Darbai turi būti pateikti viena skaitmenine archyvine byla, pavadinta autoriaus vardu ir pavarde. Bylos apimtis neturi viršyti 50 MB.

Egzamino užduočių vertinimas: kiekvieno egzamino užduotis vertinama šimtabalėje skalėje. Galutinis įvertinimas gaunamas susumavus abiejų egzamino dalių ir portfolio procentinius įvertinimus.

Piešimo darbų vertinimas sudaro 30 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • kompozicijos suformavimas lape (20 balų);
 • proporcijų ir perspektyvos nustatymas (40 balų);
 • objektų formos modeliavimas, techninio atlikimo kokybė (40 balų).

Kompozicijos darbų vertinimas sudaro 30 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • idėjos konceptualumas ir jos perteikimo aiškumas (20 balų);
 • kompozicijos priemonių taikymas (40 balų);
 • spalvų panaudojimo tikslingumas, techninio atlikimo kokybė (40 balų).

Portfolio vertinimas sudaro 40 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • žanrų ir technikų įvairovė (20 balų);
 • pateiktų darbų meninis lygis ir išraiškingumas (50 balų);
 • kūrybinių darbų techninio pateikimo kokybė (10 balų);
 • motyvacinio laiško argumentacija ir minčių dėstymo sklandumas (20 balų).

Stojantysis privalo nustatytu laiku atlikti visas egzamino užduotis (neatlikus užduoties egzaminas nevertinamas).

Stojamąjį egzaminą sudaro trys dalys:

1. Piešimo užduotis: nupiešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku.
Piešimo užduočiai atlikti, stojantysis privalo turėti: įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, popieriaus lapą.

Piešimo egzamino trukmė – 2 akademinės valandos.

2. Kompozicijos užduotis: sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Darbo priemonės: markeriai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, guašas, tempera, akrilas), spalvoti pieštukai.
Kompozicijos užduočiai atlikti, stojantysis privalo turėti: pieštukus, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, popieriaus lapą.

Kompozicijos egzamino trukmė – 2 akademinės valandos.

Abi egzamino dalys laikomos tą pačią dieną.

Darbų aplankas – portfolio užduotis: portfolio turi sudaryti trijų kategorijų dailės darbai (su pavadinimais) ir motyvacinis laiškas.

 • Piešimo iš natūros darbai, atlikti pieštuku, anglimi arba tušu, 3-5 vnt. (pvz., pavieniai objektai, natiurmortas, peizažas).
 • Tapybos darbai, atlikti akvarele, guašu, tempera, 3-5 vnt. (pvz., pavieniai objektai, natiurmortas, peizažas).
 • Kompozicijos darbai laisva tema, naudojant įvairias priemones – 3-5 vnt. (darbai turi būti atlikti ranka, nenaudojant kompiuterinių programų).
 • Motyvaciniame laiške turi būti atskleistos stojančiojo asmeninės paskatos, pasiryžimas ir pasiruošimas studijuoti Dizaino krypties Grafinio dizaino studijų programą. Laiškas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba.

Darbai turi būti pateikti viena skaitmenine archyvine byla, pavadinta autoriaus vardu ir pavarde. Bylos apimtis neturi viršyti 50 MB.

Egzamino užduočių vertinimas: kiekvieno egzamino užduotis vertinama šimtabalėje skalėje. Galutinis įvertinimas gaunamas susumavus abiejų egzamino dalių ir portfolio procentinius įvertinimus.

Piešimo darbų vertinimas sudaro 30 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • kompozicijos suformavimas lape (20 balų);
 • proporcijų ir perspektyvos nustatymas (40 balų);
 • objektų formos modeliavimas, techninio atlikimo kokybė (40 balų).

Kompozicijos darbų vertinimas sudaro 30 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • idėjos konceptualumas ir jos perteikimo aiškumas (20 balų);
 • kompozicijos priemonių taikymas (40 balų);
 • spalvų panaudojimo tikslingumas, techninio atlikimo kokybė (40 balų).

Portfolio vertinimas sudaro 40 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • žanrų ir technikų įvairovė (20 balų);
 • pateiktų darbų meninis lygis ir išraiškingumas (50 balų);
 • kūrybinių darbų techninio pateikimo kokybė (10 balų);
 • motyvacinio laiško argumentacija ir minčių dėstymo sklandumas (20 balų).

Stojantysis privalo nustatytu laiku atlikti visas egzamino užduotis (neatlikus užduoties egzaminas nevertinamas).

Stojamąjį egzaminą sudaro dvi užduotys:

Vizualinės kompozicijos užduotis: iš pasirinktų daiktų tam tikra tema sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti, naudojant vieną šviesos šaltinį ir vienspalvį foną. Keičiant kompozicijos struktūrą (mažinant ar didinant objektų kiekį, keičiant jų išdėstymą ir pan.) nufotografuojama vientisa 5 nuotraukų serija JPEG formatu. Fotografijų redaguoti negalima vaizdo apdorojimo programomis.
Taip pat pateikiamas aprašymas (jame aprašyta idėja, ne daugiau kaip 2000 ženklų, argumentuojant, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkti būtent tie daiktai ir būtent tokia kompozicija, atkreipiant dėmesį į fotografavimo rakursą, šviesos ir tamsos santykį bei kitus fotografinio turinio raiškos būdus). Aprašymas nevertinamas, jis atlieka tik informacinę funkciją.

Portfolio (darbų aplanko) užduotis: portfolio turi sudaryti 10-20 fotografijų, kurios geriausiai reprezentuoja stojančiojo sugebėjimus skirtingose fotografijos srityse. Fotografijos gali būti atspausdintos arba pristatomos skaitmeniniu  formatu (pateikiamos elektroninėje byloje ar kaip elektroninis portfolio internetiniame puslapyje).
Pasibaigus egzaminui darbai turi būti pateikti (išsiųsti nurodytu elektroninio pašto adresu) viena skaitmenine archyvine byla, pavadinta autoriaus vardu ir pavarde. Bylos apimtis neturi viršyti 50 MB.

Egzamino vertinimas: kiekviena egzamino užduotis vertinama šimtabalėje skalėje. Galutinis egzamino įvertinimas gaunamas susumavus abiejų egzamino užduočių procentinius įvertinimus.

Vizualinės kompozicijos vertinimas sudaro 60 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • idėjos originalumas (20 balų);
 • komponavimo priemonių taikymas (40 balų);
 • šviesotamsa (40 balų).

Portfolio vertinimas sudaro 40 proc. egzamino vertinimo. Vertinimo kriterijai:

 • žanrų įvairovė (20 balų);
 • temų originalumas (20 balų);
 • kadrų kompozicija, spalvų dermė, šviesotamsa (60 balų).

Stojamojo egzamino trukmė – 2 valandos: 60 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 60 min. – nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui. Stojantysis privalo atlikti abi egzamino užduotis (neatlikus vienos, egzaminas nevertinamas). 

Stojamąjį egzaminą sudaro dvi užduotys:

1. Scenarijaus ir jo vizualizacijos užduotis, susidedanti iš dviejų dalių:

 • Scenarijus – pagal pateiktą temą aprašyta trumpa istorija / įvykis, skirtas medijų produktui. Scenarijuje reikia aprašyti personažus, būtina sukurti įvykį ar kelis įvykius, aprašyti aplinkas, kur vyksta veiksmas bei nurodyti garsus, kurie lydi veiksmą. Veiksmas vyksta esamajame laike, aprašomas vaizdiniais. Stojantysis gali laisvai pasirinktį medijų produkto pobūdį. Tai gali būti trumpas filmas (vaidybinis, dokumentinis, animacinis), TV laida, kompiuterinis žaidimas, interaktyvus projektas ir pan. Scenarijus rašomas A4 formato lape. Popieriumi, ant kurio bus rašomas darbas, stojantieji bus aprūpinti.
 • Scenarijaus vizualizacija – tai parašyto scenarijaus vizualinis sprendimas, papildantis tekstą vizualia informacija, siekiant vaizdžiai išreikšti scenarijaus idėją. Atlikimo forma laisvai pasirenkama (kadruotė, komiksas, iliustracija, laisvos formos kompozicija). Stojantysis, atvykdamas laikyti stojamojo egzamino, privalo turėti darbo priemones užduočiai atlikti. Tai gali būti pieštukai, flomasteriai, dažai (negalima naudoti tik ilgai džiūstančių dažų, pvz., aliejinių dažų), priemonės koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.). Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape. Popieriumi, ant kurio bus atliekamas darbas, stojantieji bus aprūpinti.

Vertinama:

 • kūrybiškumas, savitas stilius (20 balų);
 • gebėjimas raštu perteikti pasakojimą vaizdais (20 balų);
 • gebėjimas raštu perteikti pasakojimą garsais (20 balų).

2. Portfolio – tai gali būti įvairūs kūrybiniai darbai: trumpi filmai, garso kompozicijos, tapybos  ar grafinės kompozicijos (komiksai, kadruotės). Visi darbai neturėtų apimti daugiau kaip 20 vienetų.

Vertinama:

 • kūrybiškumas (20 balų);
 • atlikimo kokybė (20 balų).

Galutinis egzamino vertinimas pateikiamas šimtabalėje skalėje. Visos užduotys pateikiamos kartu ir vertinamos kaip vienas darbas. Jų vertinimo procentinė išraiška:

 • scenarijus – 40 ;
 • scenarijaus vizualizacija – 20 ;
 • portfolio – 40 proc.

Stojamojo egzamino trukmė – keturios akademinės valandos. Stojantysis privalo atlikti abi egzamino užduotis (neatlikus vienos, egzaminas nevertinamas). Darbai turi būti pateikti viena skaitmenine archyvine byla, pavadinta autoriaus vardu ir pavarde. Bylos apimtis neturi viršyti 50 MB.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU