Bendrojo priėmimo egzaminai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Bendrojo priėmimo egzaminai

Egzamino laikymo datą ir vietą stojantysis renkasi pildydamas prašymą www.lamabpo.lt interneto svetainėje esančioje informacinėje sistemoje.

Stojamųjų egzaminų į kolegijas bendrojo priėmimo metu 2024 m. tvarkaraštis.

Studijų kryptisStudijų programaEgzaminas Vykdymo vieta*Data
DizainasInterjero dizainasPiešimas ir kompozicijaVDK, KKBirželio 25-27 d.
Grafinis dizainas
Medijų menasMultimedijos dizainasScenarijus ir jo vizualizacijaVTDK, KKBirželio 26-27 d.
Fotografijos technologijaVizualinė kompozicija

* Vykdymo vieta:
VDK Vilniaus dizaino kolegija, adresas: Kauno g. 34, Vilnius
VTDK – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, adresas: Olandų g. 16., Vilnius
KK – Kauno kolegija, adresas: A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas

Stojamieji egzaminai

Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijos bei Multimedijos dizaino studijų programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus.

Stojamieji egzaminai organizuojami ir stojančių asmenų atlikti darbai stojamojo egzamino metu vertinami, vadovaujantis 2021 m. balandžio 16 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento įsakymu Nr. V-1 „Dėl Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų krypties studijų programas organizavimo ir vykdymo 2021 m. tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Stojamasis egzaminas į Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programas

Stojamasis egzaminas į Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programas susideda iš dviejų dalių – Piešimo ir Kompozicijos (vienos dalies trukmė – keturios akademinės valandos), kurios laikomos tą pačią dieną:

Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti pieštuką, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

Stojamasis egzaminas į Fotografijos technologijos studijų programą

Stojantieji į Fotografijos technologijos studijų programą laiko Vizualinės kompozicijos stojamąjį egzaminą (egzamino trukmė – viena valanda: 30 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 30 min. – nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui). Stojantysis iš pateiktų daiktų nurodyta tema privalės sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti naudodamas vieną šviesos šaltinį. Fotografijos turi būti fotografuojamos JPEG formatu, jų redaguoti negalima. Stojantysis privalės pateikti penkis temą atskleidžiančius kadrus bei šeštą kadrą su nufotografuota pateiktos temos formuluote (kadras nėra vertinamas, atlieka tik informacinę funkciją vertinimo komisijai) ir idėjos aprašymą (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų), kuriame būtų argumentuojama, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkti būtent tie daiktai ir būtent tokia kompozicija, atkreipiant dėmesį į fotografavimo rakursą, šviesos ir tamsos santykį ir bei kitus fotografinio turinio raiškos būdus. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti fotoaparatą ir nuotraukų perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą (pageidaujantiems suteikiama galimybė naudotis kolegijos fotoaparatu). Stojamojo egzamino trukmė – viena valanda: 30 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 30 min. – nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui.

Stojamasis egzaminas į Multimedijos dizaino studijų programą

Stojantieji į Multimedijos dizaino studijų programą laiko stojamąjį egzaminą, sudarytą iš dviejų užduočių – Scenarijaus ir jo vizualizacijos (trukmė – keturios akademinės valandos):

Scenarijus – pagal pateiktą temą aprašyta trumpa istorija / įvykis, skirtas medijų produktui. Scenarijuje reikia aprašyti personažus, būtina sukurti įvykį ar kelis įvykius, aprašyti aplinką, kurioje vyksta veiksmas, bei nurodyti garsus, kurie lydi veiksmą. Veiksmas vyksta esamajame laike, aprašomas vaizdiniais. Stojantysis gali laisvai pasirinkti medijų produkto pobūdį. Tai gali būti trumpas filmas (vaidybinis, dokumentinis, animacinis), TV laida, kompiuterinis žaidimas, interaktyvus projektas ir pan. Scenarijus rašomas A4 formato lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

Scenarijaus vizualizacija – parašyto scenarijaus vizualinis sprendimas, papildantis tekstą vizualia informacija, siekiant vaizdžiai išreikšti scenarijaus idėją. Atlikimo forma laisvai pasirenkama (kadruotė, komiksas, iliustracija, laisvos formos kompozicija). Stojantysis scenarijaus vizualizacijai atlikti privalo turėti darbo priemones. Tai gali būti pieštukai, flomasteriai, dažai (išskyrus ilgai džiūstančius dažus, pvz., aliejinius), priemonės koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.). Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

Abi užduotys pateikiamos kartu ir vertinamos kaip vienas darbas.

! Stojamieji egzaminai laikomi bendrojo priėmimo tvarkaraščiuose numatytomis datomis !