Centralizuoto priėmimo datos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. centralizuoto priėmimo datos

Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2023-06-01 – 2023-07-28 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2023-08-02 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2023-08-03 8 val. – 2023-08-04 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2023-08-02 15 val. – 2023-08-04 16 val.
Papildomo priėmimo pirmasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2023-08-07 15 val. – 2023-08-10
Kvietimo studijuoti paskelbimas2023-08-16 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2023-08-17 8 val. – 2023-08-18 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2023-08-16 15 val. – 2023-08-18 16 val.
Papildomo priėmimo antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2023-08-21 15 val. – 2023-08-24
Kvietimo studijuoti paskelbimas2023-08-28 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2023-08-29 8 val. – 2023-08-30 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2023-08-28 15 val. – 2023-08-30 17 val.
Stojamųjų egzaminų sesija*Sesija2023-06-13 – 2023-07-25
Rezultatų paskelbimasIki 2023-07-27

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.