Centralizuoto priėmimo datos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2024 m. centralizuoto priėmimo datos

Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2024-06-01 – 2024-07-24 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-07-31 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2024-08-01 8 val. – 2024-08-02 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2024-07-31 15 val. – 2024-08-02 16 val.
Papildomo priėmimo pirmasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2024-08-05  – 2024-08-08 15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-12 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2024-08-13  – 2024-08-14 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2024-08-12 15 val. – 2024-08-14 16 val.
Papildomo priėmimo antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2024-08-19 15 val. – 2024-08-22 15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-26 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2024-08-27 8 val. – 2024-08-28 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2024-08-26 15 val. – 2024-08-28 16 val.
Stojamųjų egzaminų sesija* Sesija 2024-06-13 – 2024-07-22
Rezultatų paskelbimas Iki 2024-07-23

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.