Konkursinio balo sandara

#suVIKOpavyko

Konkursinio balo sandara

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI 2024 m.

Minimalus konkursinis balas – 3,2

Studijų krypčių grupė / Studijų programaKonkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykasSV*antrasis dalykasSV*3-ojo dalyko SV* Liet.kalb. SV*
Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa
Informacinių sistemų inžinerijamatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,20,2
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos
Atsinaujinančios energijos inžinerijamatematika0,4fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija0,20,20,2
Automobilių elektronikos sistemos
Automobilių techninis eksploatavimas
Geležinkelio transporto inžinerija
Elektros ir automatikos inžinerija
Mechaninių technologijų inžinerija
Išmaniųjų pastatų inžinerija
Statyba
Statinių inžinerinės sistemos
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa
Verslas ir muitinės veiklamatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
Transporto logistika
Menų studijų krypčių grupės studijų programos
Fotografijos technologijastojamasis egzaminas                                              1,0
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Multimedijos dizainas

SV* – svertinis koeficientas.