Dizaino fakultetas įsteigtas 2002 m., reorganizavus Vilniaus aukštesniąją statybos mokyklą ir įkūrus Vilniaus statybos ir dizaino kolegiją, o jo užuomazgos siekia Vilniaus statybos technikumo laikus, kai čia pradėti rengti Architektūros specialybės studentai.

Dizaino fakultetas – tai bendrų tikslų vienijama kūrėjų ir pedagogų bendruomenė, kuri rengia rinkoje paklausius aukštos kvalifikacijos interjero, grafinio, interaktyviojo dizaino ir fotografijos technologijos specialistus, gebančius prisitaikyti prie jos kintančių poreikių ir profesionaliai realizuoti savo kūrybines idėjas. Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų forma.

Fakulteto dėstytojai aktyviai dalyvauja meninėje ir mokslinėje veiklose, didžioji jų dalis yra savo pasirinktos srities profesionalai. Kvalifikaciją dėstytojai nuolat tobulina įvairiuose kursuose, seminaruose, konferencijose ir stažuotėse, dalyvauja konkursuose, parodose ir pleneruose, rengia ir realizuoja įvairius projektus Lietuvoje ir užsienyje.

Fakultetas aktyviai bendradarbiauja su mokymo institucijomis Lietuvoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Lenkijoje, Nyderlandų karalystėje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Turkijoje ir Vengrijoje.

Dizaino fakultetas nuolat keičiasi ir tobulėja:

2007–2008 s. m. atnaujinta fakulteto materialinė bazė: įrengta montažinė ir Fotografijos technologijų laboratorija pagal kolegijos laimėtą ES struktūrinių fondų projektą „Statybos, geležinkelio transporto ir dizaino sričių specialistų regimo bazės modernizavimas“;

2008–2009 s. m. Dizaino fakultete įrengtos piešyklos Technikos fakulteto rūmuose Olandų g.16;

2009–2010 s. m. įkurta Grafikos studija su kūrybinėmis dirbtuvėmis;

2010–2012 m. vykdant kolegijos laimėtą ES struktūrinių fondų projektą ,,Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas“ buvo pertvarkyta ir modernizuota VTDK infrastruktūra, fakultetas 2014 m. persikėlė į modernias patalpas Olandų g. 16.

Dizaino fakultetą sudaro 2 katedros:

  • Dizaino;
  • Medijų.

Kiekviena katedra kuruoja po dvi studijų programas: Dizaino karedra kuruoja studijų programas „Grafinis dizainas" ir „Interjero dizainas"; Medijų katedra - „Multimedijos dizainą" ir „Fotografijos technologiją". 

Dizaino fakultete vykdomos studijų programos nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į dizaino tendencijas, rinkos poreikius, švietimo naujoves ir rengiamiems specialistams keliamus naujus reikalavimus.

2010-2011 m. pradėjus vykdyti numatytas ES struktūrinių fondų projekto VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-122 „Dizaino ir naujųjų medijų studijų kokybės tobulinimas“ priemones, buvo atnaujinamos studijų programos, programų turinys labiau orientuotas į studijų rezultatus ir pritaikytas lanksčiai reaguoti į technologijų kaitą ir rinkos poreikius, įdiegiant arba keičiant naujas specializacijas, sudaryta galimybė plačiai taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus. Visa tai priartina Dizaino fakulteto vykdomas studijas prie užsienio mokyklų dizaino ir multimedijos standartų ir palengvina kolegijos studentų (tarp jų ir atvykusių iš užsienio šalių) integravimąsi kitose aukštosiose mokyklose bei tarptautinėje rinkoje.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU