Studentų mokslinė – praktinė konferencija „Tikslieji mokslai – kvalifikuoto inžinieriaus studijų pagrindas 2023“

#suVIKOpavyko

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ SAVAITĖS 2023 renginius užbaigė 2023 m. gruodžio 7 d. Technikos fakultete jau 15 – tą kartą vykusi studentų mokslinė – praktinė konferencija „Tikslieji mokslai – kvalifikuoto inžinieriaus studijų pagrindas 2023“.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija vykdo aukštojo mokslo studijas, kurios grindžiamos ir taikomąja moksline veikla. Studentų mokslinės – praktinės konferencijos tikslas – skatinti pirmo kurso studentų įsitraukimą į mokslinės tiriamosios bei eksperimentinės plėtros veiklą.

Pirmo kurso studentai, bendradarbiaudami su dėstytojais, įmonių  atstovais, per tris pirmų studijų metų mėnesius susipažino su mokslinių tyrimų metodais, mokslinio darbo rengimo struktūra, reikalavimais bei juos praktiškai pritaikė rengdami projektus. Studentai analizavo automobilių baterijų ateities technologijas, vandeniliu varomo automobilio techninės savybės, Lisažu figūros praktinį pritaikymą. Automobilių elektronikos sistemų studijų programos pirmo kurso studentų sukurtos ir konferencijos metu pristatytos bei automobilių remonto ir priežiūros įmonėms siūlomos „ScanDrivePRO“ NFC inovatyvios technologijos Lietuvoje dar netaikomos ir mažai žinomos pasaulyje. Vyresnių kursų studentai konferencijos metu pristatė mokslinės eksperimentinės plėtros rezultatus, atliktus taikomuosius tyrimus, džiaugėsi galimybe prisidėti prie aplinkos tvarumo bei tausojimo siūlydami Vilniaus mieste įdiegti šviesoforų laikmačius ir sumažinti avarines situacijas.

A. Sidorenko nuotraukos