Studijų kainos kompensavimas karo tarnybą atlikusiems studentams

#suVIKOpavyko

Kviečiame studentus atlikusius karo tarnybą iki 2023 m. vasario 3 d. susisiekti tel. (8 5) 261 0353 arba el. p. n.kalinauskiene@vtdko.lt dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo.

Už studijas sumokėta kaina kompensuojama asmenims, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė 9 mėn.) ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70-90 d.) (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas Jūsų aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  5. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  6. neturi akademinių skolų.

2023 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie laikotarpyje nuo 2021 m. spalio 16 d. iki 2022 m. metų spalio 15 d. baigė: 

  1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos); 
  2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos).

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija. 

Išsamiau:   https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams