Dažnai užduodami klausimai (DUK)

#suVIKOpavyko

Nuo 2024 m. birželio 1 d. prašymą studijuoti galite teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje LAMA BPO.

Stojantiesiems į menų krypčių grupės studijų programas (Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Fotografijos technologija ir Multimedijos dizainas) prašymų teikimas priėmimo informacinėje sistemoje baigiasi likus 24 valandoms iki stojamųjų egzaminų pradžios.

Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2023 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantiesiems į menų krypčių grupės studijų programas);
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6.

Į valstybės finansuojamą studijų vietą galite pretenduoti renkantis tiek nuolatinę, tiek ištęstinę studijų formą.

Jeigu studijuodamas kitoje aukštojoje mokykloje valstybės finansuojamoje vietoje įgijote mažiau kaip pusę studijų programos kreditų, galite pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą.

Asmenims, stojantiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, pridedamas 1 balas.

Baigusiems bazinius karinius mokymus arba atlikus privalomąją pradinę karo pridedama 0,5 balo.

Į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st) gali pretenduoti visi stojantieji, išskyrus stojančiuosius, kurie anksčiau studijuodami kitose aukštosiose mokyklose, valstybės finansuojamoje vietoje įgijo daugiau kaip pusę studijų programos kreditų.

Studijų sutartį su kolegija gali pasirašyti Jūsų įgaliotas asmuo, pateikęs notaro arba Registrų centro patvirtintą įgaliojimą https://igaliojimai.lt/.

Studijų sutartį su VTDK elektroniniu būdu pasirašyti gali visi stojantieji.

Elektroninių sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas vyks:

  • 2024-07-31 15 val. – 2024-08-02 16 val. – pagrindinio priėmimo metu.
  • 2024-08-12 15 val. – 2024-08-14 16 val. – papildomo priėmimo pirmojo etapo metu.
  • 2024-08-26 15 val. – 2024-08-28 16 val. – papildomo priėmimo antrojo etapo metu.

Visiems pirmo kurso studentams (ne vilniečiams), pageidavusiems bendrabučio, bus skirta gyvenamoji vieta kolegijos bendrabutyje.

Daugiau informacijos