Tado Viparto mokymosi mobilumo vizitas Neapolio Federiko II universitete (Italijoje) 2023 m. lapkričio 14-16 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kokių rezultatų atnešė Jūsų mobilumo vizitas?

– Neapolio Federiko II universiteto studentai bei dėstytojai atlieka transporto įrenginių tyrimus, kurie padeda įgyti modeliavimo, projektavimo, skaičiavimo metodus, žinias ir įgūdžius, įsisavinti naujai taikomas technologijas. Inovatyvūs sprendimai, technologinių naujovių taikymas, modeliavimo principų panaudojimas leidžia optimizuoti vykdomus projektus, sumažinti laiko sąnaudas, greičiau įgyti dalykines kompetencijas ir užtikrinti efektyvų darbą. Neapolio Federiko II universitete įgytos žinios ir gebėjimai suteikia galimybę panašaus pobūdžio projektus ir tyrimus atlikti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, vykdant eksperimentinės plėtros projektus, tarpdisciplininę veiklą ar kūrybinių dirbtuvių metu.

– Vizito metu pristatyta Lietuva bei lankytinos šalies vietos, VTDK bei Technikos fakultetas ir jame esančios laboratorijos. Pakviesti dėstytojai dėstymo vizitams. Betarpiškai bendrauta su seminaro metu buvusiais studentais.

– Susipažinta su projektais, demonstruojančiais gamtos resursų saugojimo bei tausojimo technologijas.

– Neapolio Federiko II universiteto studentų ir dėstytojų projektai pristatomi viešai demonstruojant sukurtus maketus, stendus, informacinius plakatus. Pristatyta vykdoma veikla ir projektai VTDK Kolegijoje.

Kuo Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

Neapolio Federiko II universiteto studentai ir personalas supažindinti su VTDK atliekamų tyrimų metodika, pristatyti įvairūs atlikti tyrimai ir šių tyrimų rezultatai. Aptartos galimybės vystyti dėstymo vizitus ir plėsti studentų mainus.

Buvo pristatyta ir pateikta atlikta teorinio VDV degimo proceso analizė (AVL BOOST programa), pristatytas sukurtas prototipo Toyota RAV4 HV skaitinis modelis (AVL CRUISE programa). Neapolio Federiko II universitete ir Tvarios energijos, mobilumo ir mokslo technologijų institute pakankamai plačiai naudojama AVL gamintojo įranga.

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Taip, tobulėjimui įtakos turės, nes:

– susipažinta su Neapolio Federiko II universiteto veikla, paskaitų ir mokslinės taikomosios veiklos organizavimu;

– susipažinta su studentų mokslinių – taikomųjų projektų vystymu universitete ir institute.

Taip pat pasiektas glaudesnis bendradarbiavimas tarp Neapolio Federiko II universiteto, Tvarios energijos, mobilumo ir mokslo technologijų instituto bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, pasidalinta ir gauta geroji patirtis, kuri bus pritaikyta pedagoginėje ir mokslinėje veikloje, studijų procese. Su universiteto ir instituto profesoriais aptartos galimybes apie bendrų mokslinių publikacijų rengimą.