Projektas „Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams - ILCA“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Tag: Inovacijų savaitė

Pavasario inovacijų savaitė VTDK

Vilnius College of Technologies and Design is participating in a project on climate innovation. Targeted work with foreign partners allows to strengthen the capacity of