Technikos fakulteto trumpųjų studijų programos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Tag: Sistemų administravimas

Sistemų administravimas

Studijų kryptis:  Informatikos inžinerija   Valstybinis kodas: 5701BX008 Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos – 1,5 metų Nuolatinių studijų programa Išmoksiu: taikyti informatikos mokslo žinias,