Statybos fakulteto studijų programos

#suVIKOpavyko

Tag: statybos inžinerija

Statinių inžinerinės sistemos

Statinių inžinerinės sistemos

Studijų programos tikslas:
Parengti darbo rinkoje konkurencingą specialistą, išmanantį inžinerinių sistemų montavimo technologijas ir gebantį parinkti tinkamus konstrukcinius sprendinius, rengti bei skaitmenizuoti statinių inžinerinių sistemų projektus, organizuoti ir vykdyti inžinerinių sistemų priežiūrą.

Statyba

Statyba

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkoje konkurencingą statybos inžinerijos specialistą, gebantį rengti statinių projektus ir statinio informacinius modelius, atlikti konstrukcinius bei sąmatinius skaičiavimus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams, užtikrinti statinių priežiūrą.

Išmaniųjų pastatų inžinerija

Išmaniųjų pastatų inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
parengti darbo rinkai konkurencingus,
aukštos kvalifikacijos statybos
inžinerijos krypties specialistus,
gebančius savarankiškai dirbti, spręsti
profesines problemas ir taikyti žinias
išmaniųjų pastatų inžinerijos srityje.
Studijų programos rezultatai atitinka
statybos inžinerijos studijų krypties
koleginio išsilavinimo pirmos pakopos
sudėtingumo lygį ir nukreiptos į
praktiškai patikrintų mokslo žinių ir
tipinių inžinerinių sprendimų taikymą,
specialistų parengimą praktinei veiklai.