Technikos fakulteto studijų programos

#suVIKOpavyko

Tag: transporto inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti konkurencingus, aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti geležinkelio eismo valdymo sistemų, traukos riedmenų techninius, technologinius bei valdymo uždavinius.

Automobilių techninis eksploatavimas

Automobilių techninis eksploatavimas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos transporto inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias automobilių transporto inžinerijos srityje, galinčius savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.