Technikos fakulteto trumpųjų studijų programos

#suVIKOpavyko

Tag: trumposios studijos

VTDK

Sistemų administravimas

Studijų programos tikslas (-ai):
išugdyti asmenybę, gebančią taikyti
informatikos metodus, inžinerinės veiklos
principus bei technologijas saugioms
kompiuterinėms sistemoms projektuoti,
įgyvendinti, palaikyti bei tikrinti.