Statybos fakulteto studijų programos

#suVIKOpavyko

Tag: verslo studijos

Verslas ir muitinės veikla

Verslas ir muitinės veikla

Studijų programos tikslas (-ai):
parengti verslo srities specialistą
išmanantį muitinės veiklą: procesus ir
procedūras, gebantį valdyti verslo
procesus, apimančius informacinių,
materialiųjų ir finansinių srautų
valdymą, gebantį organizuoti ir vykdyti
verslo veiklą sąlygotą muitinės procesų
ir procedūrų veiklos, savarankiškai bei
kūrybiškai veikti kintančiomis verslo
rinkos sąlygomis.