Tarptautinė inovacijų savaitė 2024: ILCA – pokytis esi tu

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2024 m. balandžio 8-12 dienomis kviečiame tvarių inovacijų entuziastus – studentus, moksleivius, verslo ir mokslo atstovus bei visus besidominčius – į „Tarptautinės inovacijų savaitės 2024: ILCA – pokytis esi tu“ renginius! Kūrybiškumo ir bendradarbiavimo nestokojančių veiklų metu dalinsimės patarimais ir pažangiomis ateities vizijomis, vedančiomis tvarių pokyčių link.

„Tarptautinės inovacijų savaitės 2024: ILCA – pokytis esi tu“ renginiai:

Balandžio 8 d. Mokymai: „Komunikacija, kuri įtikina“ (angl. „Communication that persuades“). Mokymai skirti šiuo metu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vykstančio tarptautinio BIP projekto dalyviams – studentams iš Lietuvos, Estijos, Ispanijos, Vokietijos bei Latvijos ir moksleivių konkurso „Inovatyvios idėjos eko-gyvenvietės kūrimui“ dalyviams (mokymai vyks anglų kalba).

Mokymų programa

Balandžio 11 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro renginys „Klimato inovacijų laboratorijos paslaugos verslui“, kuriame verslo atstovai turės galimybę susipažinti su pažangiausiais moksliniais tyrimais ir paslaugomis, teikiamomis verslui įvairiose srityse, įskaitant dizaino, verslo, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, žemės ūkio ir miškininkystės mokslus.

Renginio programa

Balandžio 12 d. „Tarptautinės inovacijų savaitės 2024: klimato inovacijos“ finalinė diena, kurios metu didžiausią dėmesį sutelksime į tvarių idėjų konkurso „Inovatyvios idėjos eko-gyvenvietės kūrimui“ dalyvius – moksleivius ir jų parengtus projektus. Atvykite išgirsti, kokius ambicingus sprendimus tvariai ateičiai, vystant ekologinės gyvenvietės koncepciją, siūlo jaunieji novatoriai!

Finalinės dienos programa

_______

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja EIT Climate-KIC EIT HEI iniciatyvos projekte Nr. 220194 “Innovation Laboratories for Climate Actions – ILCA” (“Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA”).

Projekto tikslas – stiprinti žmogiškąjį kapitalą klimato inovacijų ir verslumo srityje, siekiant spręsti sistemines problemas. Projekto metu stiprinami daugiadisciplininiai klimato ir socialinių inovacijų gebėjimai steigiant klimato inovacijų laboratorijas, o ekosistemos dalyviai įtraukiami į klimato inovacijų kūrimą.

„Tarptautinė inovacijų savaitė 2024: ILCA – pokytis esi tu“ – renginys, skirtas stiprinti mūsų kolegijos bendruomenės ir visuomenės gebėjimą kurti inovatyvius, klimatui neutralius sprendimus, remiantis rinkoje vykstančiais pokyčiais.

Kurkime inovacijas darnesnei ateičiai kartu!