Tarptautinė praktinė-mokslinė konferencija „TECHNOLOGINĖS INOVACIJOS 2023: EUROPOS ŽALIOJO KURSO LINK“ (Transporto logistikos sekcija)

#suVIKOpavyko

2023 m. kovo 21-22 d. kolegijoje vyko tarptautinė praktinė-mokslinė konferencija „TECHNOLOGINĖS INOVACIJOS 2023: EUROPOS ŽALIOJO KURSO LINK“.

Konferencijos tikslas – pristatyti mokslo, tyrimų ir technologinių inovacijų idėjas ir pasiekimus, atliepiančius Europos Žaliojo kurso kompase įvardytas transformacijos sritis ir galimas iniciatyvas, bei aptarti tolimesnes technologinių inovacijų ir dizaino vystymosi tendencijas.

2023 m. kovo 22 d. Statybos fakultete organizuotas konferencijos sekcijos „Transporto logistika“ darbas.

Konferencijos dalyvius sveikino Statybos fakulteto dekanas dr. Deividas Navikas.

Konferencijos sekcijos „Transporto logistika“ darbo metu aukštųjų mokyklų atstovai iš įvairių šalių aptarė reversinės logistikos panaudojimo galimybes miestuose, analizavo transporto koridorių svarbą elektroninės prekybos vystymui, vertino Mobilumo paketo poveikį transporto sektoriui bei nustatė, kaip tiekimo grandinė veikia smulkųjį ir vidutinį verslą.

J. Ginavičienės nuotraukos