Tikslas
Administruoti ir koordinuoti kolegijos tarptautinius ryšius siekiant studijų kolegijoje internacionalizavimo, skleisti informaciją apie kolegiją užsienyje, informuoti ir konsultuoti kolegijos studentus ir darbuotojus apie tarptautines mokslo ir studijų, meno ar sporto programas bei užsienio partnerius.

Pagrindiniai uždaviniai yra:

 • plėtoti studentų ir dėstytojų tarptautinius mainus;
 • kartu su kolegijos struktūriniais padaliniais internacionalizuoti studijų programas;
 • kartu su kolegijos struktūriniais padaliniais sukurti dėstymo užsienio kalbomis kolegijoje sistemą;
 • siekti aktyvaus kolegijos dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje;
 • skleisti informaciją apie įvairias tarptautines programas ir kolegijos tarptautinius ryšius kolegijos bendruomenei bei visuomenei;
 • reprezentuoti kolegiją tarptautiniu mastu;
 • siekti aktyvaus studentų ir dėstytojų dalyvavimo tarptautinėje veikloje.

Skyrius, vykdydamas jam iškeltus uždavinius:

 • analizuoja kolegijos tarptautinės veiklos poreikius ir galimybes, formuoja kolegijos tarptautinės veiklos politiką;
 • ieško potencialių bendradarbiavimo partnerių, palaiko nuolatinius ryšius su partnerinėmis užsienio švietimo ir kitomis organizacijomis, informuoja užsienio partnerius apie svarbiausių kolegijos procesų vyksmą;
 • organizuoja tarptautinius renginius, edukacines kolegijos studentų, pedagogų, darbuotojų išvykas į užsienio šalis;
 • organizuoja kolegijos užsienio svečių priėmimą;
 • organizuoja ir administruoja studentų ir dėstytojų tarptautinį mobilumą ES programų rėmuose;
 • kartu su kolegijos struktūriniais padaliniais rengia tarptautines mokymo ir studijų programas;
 • inicijuoja ir kolegijos padaliniams padeda rengti projektines paraiškas tarptautinėms programoms, susijusioms su studijomis, mokslu, menu, sportu;
 • administruoja ir nustatyta tvarka atsiskaito už kolegijos vykdomus tarptautinius projektus;
 • rengia dokumentus, reglamentuojančius atskiras tarptautinio bendradarbiavimo veiklas;
 • renka, sistemina ir skelbia informaciją apie įvairias tarptautines programas studijų ir mokslo, meno ar sporto srityse;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie kolegijos rengtas projektines paraiškas, kolegijos pasirašytas tarptautinio bendradarbiavimo sutartis;
 • administruoja kolegijos interneto svetainę užsienio kalba;
 • kartu su kitais kolegijos padaliniais organizuoja kolegijos atstovavimą užsienio parodose, mugėse.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU