Erasmus programa

#suVIKOpavyko

„Erasmus+“ programa

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, įgyvendinama 2014-2020 metais, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus. Pavieniai asmenys, pasinaudoję programa gali įgyti tarptautinės patirties: studijuoti, kelti kompetencijas, tobulėti neformaliojo ugdymo būdu – užsienyje, tarptautinėje bendruomenėje.

Programa „Erasmus+“ remiamos veiklos, apimančios tokius veiksmus:

01.

Mobilumas mokymosi tikslais – remiamas studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitų formaliojo švietimo srities darbuotojų, neformaliojo šveitimo srities darbuotojų, su jaunimu dirbančių asmenų ir kt. mobilumas.

02.

Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti, gerinti.

03.

Politinių reformų rėmimas – dialogui tarp jaunimo ir sprendimų priėmėjų skatinti.

Aukštųjų mokyklų studentų mobilumas studijoms ir praktikai remiamas pagal „Erasmus+“ pirmą pagrindinę veiklą.

Naudinga informacija