Erasmus studentams

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Erasmus+“ programa studentams

„Erasmus+” programos veikla sudaro sąlygas aukštojo mokslo institucijų studentams praleisti integruotą studijų (3-12 mėn.) / praktikos (2-12 mėn.) laikotarpį kitoje šalyje, dalyvaujančioje „Erasmus+” programoje.

„Erasmus+” mobilumo siekiai:

    • Padėti studentams gauti tarptautinės studijų ir/arba praktikos patirties, patobulinti kalbinius įgūdžius, įgyti tarpkultūrinių patirčių;
    • Skatinti institucijų bendradarbiavimą ir praturtinti studentus priimančių institucijų švietimo aplinką;
    • Prisidėti prie aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienyje patyrusių jaunų būsimų specialistų bazės plėtojimo;
    • Palengvinti kreditų perkėlimą ir laikotarpių užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perkėlimo sistemą arba atitinkamą kreditų sistemą.

Visa su „Erasmus+” mobilumo dalyvavimo sąlygomis susijusi informacija pateikiama konkrečių mokslo metų bendrajame kvietime teikti paraiškas. Pretenduoti į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų vietas „Erasmus+” programoje, o kartu ir į „Erasmus+” studento statusą, turi teisę visi Kolegijos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, baigę pirmą kursą, o į praktikos atlikimo vietas ir pirmo kurso studentai. Studentus atrenka „Erasmus+” studentų atrankos komisija. „Erasmus+” programos konkursas skelbiamas du kartus per metus: rugsėjo mėnesį – norintiems studijuoti/ atlikti praktiką užsienyje pavasario semestro metu; kovo mėnesį – norintiems studijuoti/ atlikti praktiką užsienyje rudens semestro metu arba visais ateinančiais studijų metais.

Studentų mobilumo pagal „Erasmus+“ programą organizavimo programos šalyse tvarkos aprašą galite rasti čia.

Jeigu esate atrinktas „Erasmus+” mobilumui, tačiau dėl dabartinės neramios situacijos pasaulyje dalyvauti mobilume ateinantį semestrą negalite, jūs turite galimybę dalyvauti mobilume sekantį semestrą. Prašome pranešti apie savo pasirinkimą Tarptautinių ryšių skyrių.

Konkursas „Erasmus+” studijų mobilumui yra organizuojamas 2 kartus per metus – pagrindinis konkursas ateinančių studijų metų rudens semestrui, pavasario semestrui ir visiems studijų metams yra skelbiamas vasario mėnesį, o papildomas konkursas likusioms laisvoms vietoms – rugsėjo mėnesį.

Konkursas „Erasmus+” praktikos mobilumui yra skelbiamas keturis kartus per kalendorinius metus – vasario, gegužės, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais.

Sutaupius lėšų ar gavus papildomą finansavimą gali būti organizuojama ir daugiau konkursų.

„Erasmus+” studento chartija yra dokumentas, kuriame yra nurodyta studento mobilumo dalyvio teisės ir pareigos ir taip pat yra nurodoma, ko mobilumo dalyvis gali tikėtis iš Kolegijos ir priimančiosios institucijos mobilumo vykdymo metu.

„Erasmus+” studento chartiją galite rasti čia.

Studijų patirtys

Praktikos patirtys