Mobilumas praktikai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Erasmus+” mobilumas praktikai

Studentų/absolventų „Erasmus+” praktikos gali būti atliekamos užsienio įmonėse, mokymo institucijose, mokslinių tyrimų centruose ir kitose organizacijose.

„Erasmus+” praktika – tai laikotarpis įmonėje arba organizacijoje, kurio metu asmenims padedama prisitaikyti prie visos Bendrijos rinkos reikalavimų, įgyti konkrečius įgūdžius bei išplėsti savo supratimą apie tam tikros šalies ekonominę ir socialinę kultūrą darbo patirties įgijimo kontekste. Šiuo laikotarpiu prireikus galimi parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba darbine kalba.

„Erasmus+” praktika gali trukti nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų.

 

Praktikos paieškai kolegijai Tenerifėje (Ispanijoje) tarpininkauja agentūra Tenerife Job Training Center. Agentūra padeda susirasti praktikos vietą Tenerifėje už 380 eurų mokestį: https://www.tenerifejobtraining.com/ . Daugiau informacijos galite gauti kreipdamiesi į Tarptautinių ryšių specialistę Mildą Kalytytę: m.kalytyte@vtdko.lt

Praktikos vietos taip pat galite ieškotis patys per šias nuorodas:

https://praxisnetwork.eu

https://erasmusintern.org

https://www.trainingexperience.org

AIESEC praktikos vietos paieškos užpildymo forma:

https://podio.com/webforms/25355231/1947016

Studentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje „Erasmus+” studijoms atlikti, turi pateikti šiuos dokumentus Kolegijos internetinėje svetainėje (itc.vtdko.lt):

 • Paraišką „Erasmus+” studijų atlikimui užsienyje;
 • Paskutinių dviejų semestrų akademinės veiklos rezultatus (išrašas iš suvestinio žurnalo išduodamas dekanate);
 • Motyvacinį laišką anglų kalba;
 • Gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae) lietuvių kalba.

Atrenkant studentus mobilumui yra vadovaujamasi šiais kriterijais :

 • Akademinės veiklos rezultatai;
 • Užsienio kalbos žinių lygis (kalbos, kuria vyks numatomos studijos);
 • Studento motyvacija bei sugebėjimas studijų užsienyje teikiamas galimybes integruoti į studento studijų programą Kolegijoje bei studento tolimesnius akademinius planus;
 • Studento konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: KB = 0,6*AR + 0,2*MO + 0,2*K (kur AR – akademiniai rezultatai, MO – studento motyvacija, K – mobilumo kalbos žinios);
 • Kandidatams, mentoriaujantiems atvykusiems iš užsienio studentams, skiriamas papildomas balas.

Sėkmingai praėjus atranką studentas turi atlikti šiuos veiksmus:

 • Pateikti paraišką dalinėms studijoms užsienio universitete ir gauti iš jų Pakvietimo laišką (Letter of Acceptance) studijuoti;
 • Pasirašyti Mokymosi sutartį (Learning Agreement for Studies) su užsienio universitetu;
 • Pateikti Pakvietimo laišką ir Mokymosi sutartį Kolegijos Tarptautinių ryšių skyriui;
 • Pateikti Europos sveikatos draudimo kortelės kopiją Tarptautinių ryšių skyriui;
 • Atlikti pirmąjį OLS kalbinio pasirengimo testą (pakvietimas studentui atlikti testą yra išsiunčiamas automatiškai);
 • Pasirašyti dotacijos sutartį su Kolegija (Tarptautinių ryšių skyrius studentui praneša, kuomet sutartis yra parengta pasirašymui).

Jeigu studijų metu studentui tenka keisti Mokymosi sutartį (t. y. suderintus dalykus), būtina apie tai informuoti Tarptautinių ryšių skyrių.

Studentas grįžęs iš „Erasmus+” studijų turi atlikti šiuos veiksmus:

 • Pristatyti Tarptautinių ryšių skyriui Transcript of Records dokumentą;
 • Pristatyti Tarptautinių ryšių skyriui pažymą (Certificate of Attendance), įrodančią faktines studijų mobilumo pradžios ir pabaigos datas;
 • Užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey), kuriai atlikti studentas gauna pakvietimą automatiškai;
 • Atlikti antrąjį OLS kalbos vertinimo testą;
 • Užpildyti klausimyną apie savo „Erasmus+” patirtis ir pateikti jį Tarptautinių ryšių skyriui.

Praktikos patirtys