Tarptautinio „Erasmus+” projekto „SIMOnS: studentų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas ir stebėsena” koordinatorių susitikimas Portugalijoje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+” bendradarbiavimo partnerystės projekte „SIMOnS: Students Improvement and Monitoring of ONline Skills“ (,,SIMOnS: studentų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas ir stebėsena“), Nr. 2023-1-PT01-KA220-HED-000160187.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023-09-01–2025-10-31.

Projektą įgyvendina 5 partneriai:

Maia universitetas,

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija,

Patras universitetas,

Vanvitelli universitetas,

Rytų Suomijos universitetas.

Projekto tikslas – remti ir ugdyti aukštųjų mokyklų studentų skaitmeninį raštingumą pateikiant patrauklią ir novatorišką mokymosi ir vertinimo mobiliąją priemonę. Įgyvendinant šį projektą bus stiprinamas skaitmeninis švietimas aukštosiose mokyklose ir siekiama trijų pagrindinių tikslų, kurių kiekvienas suderintas su projekto prioritetais.

2024 m. vasario 1–2 d. lektorės Brigita Šustickienė ir Jolanta Pileckienė dalyvavo pirmame projekto partnerių susitikime, kurio metu pristatė trečio darbinio rinkinio, už kurio veiklas atsakinga Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, planą ir darbų paskirstymą. Šio vizito metu koordinatoriai pristatė partnerių ugdymo įstaigas, sukūrė projekto logotipą, aptarė projekto populiarinimo etapus ir tolesnes veiklas. 

J. Pileckienės nuotraukos