Tarptautinis „Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA” projekto partnerių susitikimas Suomijoje

#suVIKOpavyko

Praėjusi savaitė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ILCA projekto komandai buvo itin proaktyvi! Kartu su kitais projekto konsorciumo nariais iš Suomijos, Lietuvos, Rumunijos, Bulgarijos ir Ukrainos jie susibūrė Savonijos taikomųjų mokslų universitete Kuopio mieste, kur tris dienas dalyvavo intensyviose diskusijose, seminaruose ir susitikimuose, skirtuose stiprinti ILCA projekto tarpvalstybinį bendradarbiavimą, sprendžiant sistemines problemas klimato veiksmų srityje.

Susitikimo metu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos atstovai su projekto partneriais pasidalino kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru steigiamos Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams konceptu, pabrėždami šios laboratorijos regione tikslą – prisidėti prie sisteminių inovacijų, pagrįstų vertės kūrimu, diegimu ekosistemose.

Susitikimas buvo praturtintas ne tik įžvalgomis ir gerosios patirties sklaida sprendžiant sistemines problemas klimato srityje, bet ir suteikė galimybę užmegzti bendradarbiavimo ryšius su vietinėmis pradedančiomis įmonėmis (startuoliais) bei grupėmis, kurios aktyviai įsitraukia į ekologiško pereinamojo laikotarpio sprendimus.

Pabrėžtina ir tai, kad susitikimo metu kolegija sustiprino savo įsipareigojimą skatinti klimato iniciatyvas, o naujai užmegzti ryšiai, tikėtina, taps vertinga platforma tolesniam produktyviam bendradarbiavimui pažangesnės ir tvaresnės ateities link.