Tauragės miesto prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių – diskusija su mokslininkais

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Lapkričio 16 d. Akademijoje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre vyko diskusija su LAMMC mokslo darbuotojas, doktorantais ir VTDK tyrėjais. Diskusijos dalyviai aptarė Tauragės miesto bendruomenės įvardintus veiksmus, galimai padėsiančius miestui prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, ir papildė veiksmų sąrašą savo įžvalgomis.

Pagal PRIA (Prospective Rapic Impact Assessment) metodą po įtraukių diskusijų mokslininkai atliko idėjų vertinimą pagal 4 kriterijus: kiek tam tikra iniciatyva sprendžia neigiamus padarinius gamtai, mažina socialines grėsmes, mažina grėsmes verslui, mažina teritorines grėsmes. Atlikus sprendimų portfelio analizę Tauragės miesto bendruomenei bus pasiūlytas tam tikras prioritetinių veiksmų portfelis, dar vienos diskusijos metu miesto bendruomenės atstovai ir mokslininkai turės galimybę aptarti gautus rezultatus, potencialias bendras iniciatyvas.