Technikos fakulteto dėstytojai dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ D-PBL projekto dalyvių susitikime Graikijoje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2024 m. vasario 21–22 d. Technikos fakulteto lektorės Brigita Šustickienė ir Jolanta Pileckienė vyko į Patras universitetą (Graikija) dalyvauti „D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą“ (D-PBL: advancing project-based learning into the Digital Era), Nr. 2021-1-PT01-KA220-HED-000032011 projekto koordinatorių susitikime. Vizito metu VTDK dėstytojos pristatė darbus, už kuriuos atsakinga kolegijos komanda. Projekto dalyviams ir koordinatoriams lektorės skaitė pranešimą „PBL skaitmeninio mokymo ir mokymosi planavimo gairės“. Vizito metu koordinatoriai aptarė projekto baigiamąją dalį, susitarė dėl darbų atlikimo termino, studentų užduoties, viešinimo renginių ir ataskaitos parengimo. Šio susitikimo metu dėstytojos viešino ir naują tarptautinį „Erasmus+“ projektą „SIMOnS: Students Improvement and Monitoring of ONline Skills“ („SIMOnS: studentų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas ir stebėsena“), Nr. 2023-1-PT01-KA220-HED-000160187, kuriame Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja kaip partnerė.

J. Pileckienės nuotraukos