Technikos fakulteto dėstytojų vizitas Belgrado universitete

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. kovo 2-3 d. Technikos fakulteto dėstytojos Brigita Šustickienė ir Jolanta Pileckienė, dalyvaujančios „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekte „D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą“ (D-PBL: advancing project-based learning into the Digital Era), Nr. 2021-1-PT01-KA220-HED-000032011, lankėsi Belgrado universitete (Serbijoje). Projekto dalyviai aptarė projekto vykdymo etapus, diskutavo dėl EAD mokymo priemonių rinkinio dėstytojams rengimo, analizavo ir pristatė veiklas, apžiūrėjo Belgrado universitetą.

J. Pileckienės, B. Šustickienės nuotraukos