Technikos fakulteto dėstytojų vizitas JUNIOR-TALENTS įmonėje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. birželio 29–30 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktorius dr. Rolandas Vitkūnas kartu su Technikos fakulteto Automobilių transporto inžinerijos katedros vedėju Petru Kaikariu, lektoriais dr. Donatu Kriaučiūnu ir Jolanta Pileckiene lankėsi JUNIOR-TALENTS įmonėje Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vizito metu VTDK komanda su įmonės direktoriumi turėjo įgyvendinti šias veiklas:

  1. Studijų tarptautiškumo plėtotė. Aptartos Automobilių techninio eksploatavimo, Automobilių elektronikos sistemų, Energijos inžinerijos, Transporto logistikos, Informacinių sistemų inžinerijos studijų programų studentų praktikos atlikimo galimybės Vokietijoje ir Austrijoje.

  2. Strateginės partnerystės su verslo įmonėmis plėtra. Vizito metu apžiūrėta studentų praktikų vieta ir įranga Vokietijos ir Austrijos įmonėse, bendrauta su dviem ,,Pneuhage Autoservice“ įmonėje praktiką atliekančiais studentais, įmonių atstovais, diskutuota apie studentų praktikos galimybes.
  3. Studijų dalykų (modulių) sukūrimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo reikmėms (programoms). Aptartos galimybės Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje organizuoti „Electromobility and High Voltage“ mokymus.

     

J. Pileckienės nuotraukos