Technikos fakulteto dėstytojų vizitas Vokietijoje

#suVIKOpavyko

2023 m. balandžio 24–28 d. Technikos fakulteto docentas Aurelijus Pitrėnas ir lektorė Jolanta Pileckienė, dalyvaujantys dviejuose tarptautiniuose projektuose (,,Kompetencijų tinklas skaitmenizuotam veiklos pasauliui 4.0“, „Virtuali realybė profesiniame mokyme“), lankėsi Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vizito metu dėstytojai turėjo galimybę testuoti inovatyvias kompiuterines programas Mechaninių technologijų bei Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programų studentams, apžiūrėjo modernias laboratorijas, auditorijas ir kitas patalpas, diskutavo aktualiomis temomis.

Dėstytojai susitiko ir su tarptautinio projekto „Virtuali realybė profesiniame mokyme“ dalyviais Horb komercijos ir namų ūkio mokykloje (Vokietijos Federacinė Respublika). VTDK komanda projekto metu sukūrė suvirinimo roboto atliekamo veiksmo vizualizaciją trimatėje sistemoje, kuri buvo testuojama Virtualios realybės (VR) akiniais, kolegijos įsigytais šio projekto lėšomis. Susitikimo metu dėstytojai projekto organizatoriams ir partneriams pristatė pagamintą produktą, suorganizavo keturių dienų mokymus ir savo veiklą aprašė dviejų kalbų (lietuvių ir anglų) gide – mokomojoje priemonėje dėstytojams ir studentams. Projekto organizatoriai VTDK komandos rezultatus įvertino puikiai.

J. Pileckienės nuotraukos