Technikos fakulteto studentams paskirtos AB „Ignitis grupė“ stipendijos

#suVIKOpavyko

AB „Ignitis grupė“, siekdama skatinti grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių – Elektros inžinerijos ir Energijos inžinerijos – patrauklumą ir populiarumą, skyrė 21 000 Eur paramą septyniems pirmo kurso ir 21 000 Eur paramą septyniems antro kurso Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Elektros inžinerijos ir Energijos inžinerijos studijų krypčių nuolatinių studijų studentams.                                                                                                                                          Prašymus stipendijai gauti pateikė septyniolika Atsinaujinančios energijos inžinerijos bei  Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programų nuolatinių studijų pirmo kurso studentų ir šešiolika šių studijų programų antro kurso studentų.                                                                                                2023 m. rugsėjo 21 dieną susirinkusi komisija išnagrinėjo studentų prašymus „AB Ignitis grupė“ stipendijai gauti ir atrinko studentus, kurie atitiko stipendijų skyrimo kriterijus.                       Atrinkti penki pirmo kurso, keturi antro kurso Atsinaujinančios energijos inžinerijos ir du pirmo kurso, trys antro kurso Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programos studentai. Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. birželio mėn. studentai gaus 300 Eur dydžio mėnesinę stipendiją.

Sveikiname AB „Ignitis grupė“ stipendininkus.

Daugiau informacijos apie AB „Ignitis grupė“ stipendijas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams galite rasti čia.

#EnergySmartSTART programa vienija įvairias energetikos įmonių iniciatyvas, kurių tikslas – sudominti ir įtraukti žmones į ateities energetikos kūrimą. Studentai, moksleiviai ir visi, besidomintys Lietuvos energetika, kviečiami geriau pažinti šį sektorių. Sužinokite daugiau ir prisidėkite prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo!