Elektros energetika

Elektros energetika (įstojusiems 2016 metais)
Fakultetas: Technikos fakultetas
Valstybinis kodas: 653H63001
ISCED kodas: 6550713
Studijų sritis: Technologijos mokslų studijų sritis
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Studijų formos: Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Ištęstinė - 4 metai


Studijų programos specializacijos: Nėra


Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslai: parengti elektros energetikos specialistą, turintį žinių, gebėjimų ir įgūdžių, būtinų norint profesionaliai projektuoti, montuoti, valdyti elektros energetikos objektus, išmanyti pažangiausias technologijas elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo srityse.
Studijų rezultatai: gebės taikyti technologinių mokslų srities fundamentines žinias vykdydamas elektros energetikos sistemos projektavimo ir eksploatavimo uždavinius; taikys humanitarinių, socialinių ir komunikavimo mokslų žinias planuodamas, vykdydamas ir analizuodamas inžinerinius sprendimus; gebės parinkti elektros ir automatikos įrenginių technologijas ir įrangą spręsdamas praktinius elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo uždavinius; gebės taikyti elektros energetikos srities teorines žinias rengdamas ir analizuodamas projektinę ir techninę dokumentaciją, organizuodamas padalinio veiklą, derinimo, remonto ir techninės priežiūros darbus; gebės vertinti inžinerinius sprendimus ir planuoti veiklą pagal numatytus tikslus socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; taikys programinę įrangą ir skaitinius kompiuterinius metodus energetikos sistemų inžineriniams uždaviniams spręsti, gebės dirbti su šiuolaikine kompiuterizuota įranga ir naudotis informacinėmis technologijomis; gebės profesionaliai analizuoti ir vertinti tradicinės ir alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinių rūšis, jų naudojimo technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus inžinerinius ir ekonominius skaičiavimus; gebės profesionaliai analizuoti ir vertinti tradicinės ir alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinių rūšis, jų naudojimo technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus inžinerinius ir ekonominius skaičiavimus; gebės suprasti kokybinius ir kiekybinius elektros energetikos sistemų ir jos elementų darbo režimus, projektuoti bei eksploatuoti energetikos sistemos objektus ir valdymo sistemas; gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir valdyti techninius ir konstrukcinius elektros energijos šaltinių, tinklų, apsaugos ir automatikos sprendimus; gebės savarankiškai gilinti žinias profesinėje veikloje.


Profesinės perspektyvos:
elektros energetikos studijų programą baigęs specialistas gali dirbti valstybinėse ir privačiose elektros energetikos įmonėse, kurti savo verslą, tęsti studijas universitetuose.


Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: elektros energijos profesinis bakalauras

Ištęstinių studijų programa

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU