Automobilių elektronikos sistemos

Fakultetas: Technikos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531EX024
ISCED kodas: 6550714
Studijų programa akredituota iki 2019-06-30

Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai

Studijų programos specializacijos: Nėra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:

Studijų programos tikslas:

parengti elektronikos ir elektros inžinerijos specialistą, turintį žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų profesionaliai projektuoti, diegti, prižiūrėti ir remontuoti automobilių elektronikos sistemas, vadovauti šias paslaugas tiekiančioms įmonėms, planuoti įmonės (padalinio) veiklą ir analizuoti įmonės (padalinio) veiklos rezultatus.

Studijų rezultatai:

gebės nusakyti inžinerinius uždavinius, sudaryti šių uždavinių sprendimo modelius, analizuoti jų charakteristikas, vadovaudamasis fundamentinių inžinerinių mokslų dėsningumu; gebės vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugaus darbo aspektais; gebės organizuoti ir atlikti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų patikrą, techninę priežiūrą bei šalinti gedimus remdamasis elektromechanikos, elektros, elektroninių ir automatikos įtaisų sandaros, jų veikimo principų, parametrų nustatymo žiniomis; gebės parinkti automobilių elektroninių sistemų įtaisus; gebės rasti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų gedimus, nustatyti jų priežastis, parinkti ir naudotis matavimo prietaisais, šalinti gedimus; gebės derinti ir reguliuoti elektroninės kontrolės įrangos parametrus; automobilių pagrindinius techninius parametrus, eksploatacines savybes, apskaičiuoti pagrindinius automobilių agregatų techninius parametrus, taikyti komforto, saugumo sistemų vidinės ir išorinės diagnostikos principus; gebės analizuoti ir vertinti alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinių rūšis, jų naudojimo technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus; gebės atlikti elektroninių sistemų derinimo ir reguliavimo darbus, rasti maitinimo šaltinio gedimus, jų priežastis, parinkti matavimo prietaisus, analizuoti struktūrines ir principines schemas; išmanys elektrines ir elektronines schemas, jų veikimo principus ir darbo modelių parinkimą; gebės įvertinti verslo aplinką, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, analizuoti jos veiklos rezultatus, dalyvauti komandos darbe, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti.

Profesinės perspektyvos:

automobilių elektronikos sistemų specialistas gali dirbti ne tik įvairiose transporto priemonių remonto įmonėse, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose, transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse, bet ir siekti aukštesnio išsilavinimo universitetinėse aukštosiose mokyklose.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU