Automobilių techninis eksploatavimas

Valstybinis kodas: 6531EX025
Studijų kryptis:
Transporto inžinerija
Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos - 3 metai, Ištęstinės studijos - 4 metai

Studijų programos tikslas

Studijų programos Automobilių techninis eksploatavimas tikslas – parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos transporto inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias transporto inžinerijos kryptyje, galinčius savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Studijų programos rezultatai:

 • Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, kuriais remiantis aiškinami gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmai, taip pat matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus transporto inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
 • Žinos svarbiausias transporto inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
 • Turės pagrindinių transporto inžinerijos žinių apie transporto priemonių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, svarbių dirbant praktiškai.
 • Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
 • Gebės taikyti savo dalykines žinias ir supratimą transporto inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti, kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą, analizuodamas inžinerinius uždavinius, ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, spręsdamas transporto inžinerijos studijų krypties kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius.
 • Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą, vykdydamas, organizuodamas bei kontroliuodamas vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto mašinų technologinius procesus pagal apibrėžtus reikalavimus.
 • Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais.
 • Gebės atlikti transporto inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, praktinius ir laboratorinius darbus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
 • Turės darbo su technologine įranga, naudojama transporto inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
 • Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti transporto priemonių variklių, valdymo sistemų, valdymo bei reguliavimo įrenginių diagnostikos ir priežiūros technologinį procesą.
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias, spręsdamas inžinerines transporto priemonių saugaus eksploatavimo problemas.
 • Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes.
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti projektuodamas technologinius procesus.
 • Gebės spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir daugiaprofilinėje grupėje (komandoje).
 • Mokės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
 • Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 • Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, atsiskleidžiančius per organizacinius įgūdžius, mokėjimą planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei veiksmingus darbo metodus.
 • Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.

Dirbs:

 • transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonėse;
 • transporto priemonių projektavimo ir gamybos įmonėse;
 • transporto priemonių ir jų komponentų prekybos įmonėse;
 • automobilių serviso įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse;
 • transporto priemonių techninių apžiūrų centruose;
 • draudimo bendrovėse transporto priemonių žalos vertinimo ekspertais.

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU