Elektros ir automatikos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX023
Studijų kryptis: Elektros inžinerija
Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos - 3 metai, Ištęstinės studijos - 4 metai

Studijų programos tikslas:

Studijų programos Elektros ir automatikos inžinerija tikslas – parengti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos elektros ir automatikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti, spręsti profesines problemas ir taikyti naujausias technologines žinias elektros inžinerijos srityje.

Studijų programos rezultatai:

 • Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
 • Žinos svarbiausias elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
 • Turės pagrindinių praktikoje svarbių elektronikos ir elektros inžinerijos žinių.
 • Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
 • Gebės taikyti žinias ir supratimą atitinkančioms elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
 • Gebės taikyti žinias ir supratimą analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
 • Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
 • Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
 • Turės darbo su įranga, naudojama elektronikos ir elektros inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
 • Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti.
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas.
 • Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
 • Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą formuluodamas bei vykdydamas projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
 • Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 • Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.

Dirbs:

 • elektros ir automatikos inžinerijos specialistu elektrotechninio profilio įmonėse;
 • vadovu atskiro įmonės padalinio veikloje;
 • vadovu savo versle.

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU