Energijos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX020 
Studijų kryptis: Energijos inžinerija
Studijų formos ir trukmė: Ištęstinės studijos - 4 metai 
Studijų programos specializacijos:
A. Atsinaujinanti energetika;
B. Elektros energetika;
C. Šilumos energetika

Studijų programos tikslas:

Studijų programos Energijos inžinerija tikslas – parengti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos energijos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias, spręsti profesines problemas energijos inžinerijos kryptyje.

Studijų programos rezultatai: 

 • Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus energijos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
 • Žinos svarbiausias energijos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
 • Turės pagrindinių praktikoje svarbių energijos inžinerijos studijų krypties žinių.
 • Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą energijos inžinerijos studijų krypties problemoms kūrybiškai spręsti žinomais metodais.
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerinius uždavinius ir juos spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant energijos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
 • Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
 • Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoros jų rezultatus ir pateiks šių rezultatų praktines išvadas.
 • Turės darbo su įranga, naudojama energijos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
 • Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti.
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas.
 • Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes.
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
 • Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą energijos inžinerijos studijų kryptyje formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Gebės spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
 • Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 • Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.

Dirbs:

 • įvairiose elektros inžinerijos šakose;
 • elektros tinklų valdymo ir elektros tinklų rekonstrukcijos įmonėse;
 • elektros tinklų projektavimo ir eksploatavimo įmonėse;
 • atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose ir kuriančiose įmonėse;
 • įmonėse veikiančiuose šilumos ūkio sektoriuose.

Ištęstinių studijų programa

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU