Mechaninių technologijų inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX026
Studijų kryptis:
  Mechanikos inžinerija 
Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos - 3 metai, Ištęstinės studijos - 4 metai

Studijų programos tikslas:

Studijų programos Mechaninių technologijų inžinerija tikslas – parengti mechanikos inžinerijos specialistus, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų profesionaliai projektuoti, spręsti profesines problemas, taikyti naujausias technologijas mechanikos inžinerijos srityje.

Studijų programos rezultatai:

 • Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius procesus bei reiškinius, kuriais remiantis aiškinami gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmai, taip pat matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus mechanikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
 • Žinos svarbiausias mechanikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
 • Įgys pagrindinių praktikoje svarbių mechanikos inžinerijos studijų krypties žinių.
 • Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
 • Gebės taikyti savo dalykines žinias ir supratimą mechanikos inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti, kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą, analizuodamas inžinerinius uždavinius, ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, spręsdamas mechanikos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
 • Gebėti taikyti inžinerines žinias ir supratimą mechanikos inžinerijos studijų kryptyje formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
 • Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais.
 • Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
 • Turės darbo su technologine įranga, naudojama mechanikos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
 • Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti.
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas.
 • Supras inžinerinės veiklos etines, ekonomines ir komercines aplinkybes.
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir aplinkosaugos reikalavimus.
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Gebės spręsti inžinerinius uždavinius individualiai ir komandoje.
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
 • Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 • Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
 • Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.

Dirbs:

 • mechanikos inžinerijos krypties specialistu gamybos ir remonto įmonėse ar įvairių kitų pramonės šakų įmonėse;
 • samdomu įmonės vadovu arba vadovu savo versle.

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU