Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas

#suVIKOpavyko

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas (po 12 klasių – 7 mėnesiai)

Valstybinis kodas: T43061206

Švietimo sritis: Informacijos ir ryšio sritis

Apimtis ir trukmė: Programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų – 7 mėnesiai

Išmoksiu:

  • vykdyti informacinės sistemos problemų valdymo procesus;
  • nustatyti galimus kritinius informacinės sistemos komponentų gedimus;
  • administruoti problemų valdymą, balansuojant sąnaudas ir rizikas;
  • šalinti informacinių ir ryšių technologijų sistemų ar jų komponentų sutrikimus;
  • diegti, šalinti ir (ar) derinti techninę ir (ar) programinę įrangą ir susijusias jungtis;
  • valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimu;
  • valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų priežiūra.

Dirbsiu:

  • informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse;
  • kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose;
  • pagal individualią veiklą, verslo liudijimą ar sudarius autorines sutartis.