Jaunesnysis sistemų administratorius

#suVIKOpavyko

Jaunesnysis sistemų administratorius (po 12 klasių – 1 m.)

Valstybinis kodas: T43061205

Švietimo sritis: Informacijos ir ryšio sritis

Apimtis ir trukmė: Programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų – 1 metai

Išmoksiu:

 • vykdyti informacinės sistemos problemų valdymo procesus;
 • nustatyti galimus kritinius informacinės sistemos komponentų gedimus;
 • administruoti problemų valdymą, balansuojant sąnaudas ir rizikas;
 • šalinti informacinių ir ryšių technologijų sistemų ar jų komponentų sutrikimus;
 • diegti, šalinti ir (ar) derinti techninę ir (ar) programinę įrangą ir susijusias jungtis;
 • tirti tipines įtariamas atakas;
 • valdyti tipinius saugumo incidentus;
 • valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimu;
 • valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų priežiūra.

Dirbsiu:

 • informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse;
 • kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose;
 • pagal individualią veiklą, verslo liudijimą ar sudarius autorines sutartis.