Tik metai mokslo ir pirmas 1200 eurų atlyginimas į rankas

#suVIKOpavyko

Vis dažniau kalbama, kad norint dirbti mėgstamą darbą ir gerai uždirbti nebūtina baigti kelių aukštųjų mokyklų – verčiau įsivertinti galimybes, norus ir atrasti savo karjeros kelią. Profesinis mokymas – vienas geriausių pasirinkimų žinantiems, kokią profesiją nori rinktis, ar siekiantiems kuo greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje. Profesinio mokymo galimybę siūlo ir aukštosios mokyklos – kolegijos. Vienoje jų, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, siūloma daugiau kaip 10 profesinio mokymo programų, tarp kurių ir traukinio mašinisto profesija.

traukinio mašinistas Saulius Žiurinskas / nuotrauka iš asmeninio archyvo

„Viena įdomiausių ir egzotiškiausių specialybių: važiuoji ir matai pro langą vis kitokią, besikeičiančią Lietuvą, – šypsosi VTDK Geležinkelių transporto inžinerijos katedros lektorius Julius Gaidys. –Turime labai gerai įrengtą praktinio mokymo bazę: net 6 traukinio valdymo simuliatorius, kuriais galima važiuoti praktiškai bet kuriuo geležinkelio keliu, bet kuriuo Lietuvoje eksploatuojamo lokomotyvo modeliu. Šiuo atžvilgiu esame vieninteliai Lietuvoje ir, turbūt, vieni stipriausių Baltijos valstybėse.“

VTDK turi teisę vykdyti mokymus pagal patvirtintas Traukinio mašinistų neformalaus profesinio mokymo programas. Tai vienintelis centras Lietuvoje vykdantis traukinio mašinisto mokymus bei išduodantis pažymėjimus, suteikiančius teisę egzaminavimo centruose laikyti egzaminą ir gauti traukinio mašinisto pažymėjimą. Kolegija yra pasirašiusi tarptautines sutartis su Lenkijos, Ispanijos geležinkeliais ir toliau planuoja vystyti geležinkelininkų rengimo centro veiklą.

Tarptautinės galimybės

VTDK rengia ne tik traukinių mašinistus, bet ir traukinių manevrų operatorius bei geležinkelio  automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterius. Pastaroji profesija, pasak J. Gaidžio, itin perspektyvi, nes vykdant globalų projektą „Rail Baltica“ ir rengiant elektrifikacijos ruožą matoma, kad netrukus reikės apmokytų žmonių, kurie prižiūrės naujai įrengtą ruožą ir valdys naujai kuriamais maršrutais į Klaipėdą, Rygą ir kitus miestus riedančius traukinius. VTDK Profesinio mokymo skyriaus vadovė Ina Stankaitienė antrina J. Gaidžiui ir sako, kad su geležinkeliais susijusios profesijos yra ne tik reikalingos šiandien, bet ir bus nepamainomos ateityje, Lietuvai judant strategine geležinkelio vystymo kryptimi.

traukinio mašinistas Saulius Žiurinskas / nuotrauka iš asmeninio archyvo

„Jau dabar esame paruošę simuliatorius, kad jais naudodamiesi mūsų mokiniai galėtų išbandyti dar tik įrengiamus tarptautinius ruožus. Be to, mes sertifikuojame mašinistus, kurie gali vykti į Lenkiją ir važiuoti šios šalies teritorijoje“, – sako J. Gaidys ir priduria, kad VTDK įkurtame Traukinio mašinistų mokymo centre traukinio mašinisto profesijos apmokyti asmenys gali laikyti egzaminą ir įgyti tarptautinį traukinio mašinisto pažymėjimą, kuris galioja visoje Europos Sąjungoje.

Svarbiausia, kad dirbamas darbas sutaptų su mėgstama veikla

„Apie šią profesiją buvo svajota jau nuo mažiausių dienų, dar į vidurinę mokyklą neidamas žinojau, kad būsiu mašinistu“, – pasakoja VTDK Traukinio mašinistų mokymo centre traukinio mašinisto profesiją įgijęs Saulius Žiurinskas.

Šiuo metu Traukinio mašinistų instruktoriumi dirbantis Saulius sako neretai susiduriantis su situacijomis, kai nei moksleiviai žino, kokį karjeros kelią ar studijas rinktis, nei tėvai numano, ką jiems patarti. „Mano mama tikrai labai džiaugėsi ir palaikė tai, kad jau nuo mažų dienų buvau susikūręs viziją, kuo noriu būti, palaikė mane, kad link jos eičiau ir jos siekčiau. Tėvų palaikymas labai daug duoda: jei tave kas nors palaiko, yra daug lengviau siekti savo tikslo“, – sako S. Žiurinskas. Jo nuomone, vaikas turi bent apytiksliai žinoti, ko jis nori, jei profesija jam nors kiek įdomi, reikia bandyti jos siekti. „Geriau eiti į darbą, kuris yra ne tik darbas, bet ir hobis. O jei dar už hobį ir pinigus moka – tai išvis fantastika“, – šypsosi Saulius.

Profesinio mokymo privalumai ir profesijos, kurių reikės ateityje

Stojant į aukštųjų mokyklų bakalauro programas reikia surinkti tam tikrą balų skaičių, o norint mokytis pagal profesinio mokymo programas, reikia pateikti brandos atestatą. Mokantis, tarkime, traukinio mašinisto profesijos, ji įgyjama per metus. Į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas pretenduoti gali ne tik mokyklas baigę asmenys, bet ir jau turintys profesinę kvalifikaciją ar net baigę aukštojo mokslo studijas,  kurie nori tobulinti turimą arba įgyti kitą kvalifikaciją. Įgyjamos žinios ir įgūdžiai yra iš karto pritaikomi praktiškai, daugiau kaip 90 proc. paklausias profesijas įgijusiųjų iš karto įsilieja į darbo rinką, įsidarbina didelėse įmonėse, turi dideles karjeros galimybes, taip pat gali tęsti mokslus aukštosiose mokyklose.

VTDK ne tik vykdoma 12 profesinio mokymo programų, teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos, bet ir esama beveik 20 paklausių, akredituotų inžinerijos, verslo ir  viešosios vadybos, meno krypčių studijų programų. Tiek VTDK studentai, tiek ir šios kolegijos Profesinio mokymo skyriaus mokiniai turi ne tik puikias praktikos ir įsidarbinimo galimybes, bet ir daug progų praktikuotis užsienyje pagal Erasmus+ ir įvairias kitas stažuočių programas.

Ina Stankaitienė / nuotrauka iš asmeninio archyvo

Pasak I. Stankaitienės, kolegija nuolat rengia naujas profesinio mokymo programas, dirba tam, kad atlieptų šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir galėtų rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. „Informacinių technologijų srities profesijos – vienos populiariausių Profesinio mokymo skyriaus mokinių tarpe ir jos, manau, bus paklausios ir ateityje, – sako I. Stankaitienė. – Rengiant specialistus mokymo procese naudojame naujausią, moderniausią mokymo(-si) įrangą, taikome į praktinių įgūdžių formavimą bei tobulinimą orientuotus mokymo(-si) metodus“. Ji taip pat priduria, kad ekspeditoriaus specialybė net ir keičiantis geopolitinei situacijai ir toliau išliks konkurencinga, leis ją baigusiems asmenims įsidarbinti ne tik logistikos, bet ir įmonėse, kuriose yra logistikos padaliniai.