TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ SAVAITĖS 2023 renginys – Kūrybinės dirbtuvės moksleiviams

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. gruodžio 6 d. Technikos fakultete lankėsi Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos 10 klasių moksleiviai. Susitikimo metu fakulteto prodekanė Vilma Matulienė moksleivius supažindino su studijų Kolegijoje galimybėmis, akcentavo tiksliųjų mokslų svarbą renkantis profiliuoto mokymo dalykus. Po diskusijų ir atsakymų į moksleiviams rūpimus klausimus laboratorijose renginio dalyvių laukė Technikos fakulteto dėstytojai. Moksleiviai aplankė Elektros ir elektronikos inžinerijos, Mechanikos inžinerijos ir Transporto inžinerijos katedrų laboratorijas, susipažino su studentų eksperimentinės plėtros darbais bei projektais.

K. Višnevskienės nuotraukos