Transporto logistika: edukacinė išvyka į UAB „Maxima. LT“

#suVIKOpavyko

Transporto logistika: edukacinė išvyka į UAB „Maxima. LT“

 

2023 m. spalio 19 d. Transporto logistikos studijų programos ištęstinių studijų III kurso studentams (TL21N-1 gr.) buvo organizuota edukacinė išvyka į UAB „Maxima. LT“ (Metelių g. 4, Vilnius).

Šios edukacinės išvykos tikslas – susipažinti su didžiausia lietuviško kapitalo įmone, pagrindinėmis joje naudojamomis priemonėmis bei įranga, realioje aplinkoje stebėti atliekamus darbus ir vykdomus vidinius transportavimo bei sandėliavimo procesus, susipažinti su būsima profesine veikla.

Išvykos metu studentai aplankė UAB „Maxima. LT“ sandėlį, kur buvo supažindinami su pagrindinėmis sandėlio zonomis. Sandėlio vadovas suteikė studentams žinių apie sandėlyje organizuojamus procesus, bei naudojamus reikalingus resursus. Studentai pamatė, kaip vyksta pakrovimo ir iškrovimo procesai, surenkamos bei komplektuojamos prekės sandėlio viduje, galėjo realiai davyvauti prekių surinkimo procese ir naudotis reikiama įranga procesui įgyvendinti. Vėliau buvo nagrinėjama tam tikrų prekių sandėliavimo ir lipdukų klijavimo specifika, dokumentacija bei aptartos sandėlio techninės charakteristikos. Išvykos pabaigoje įmonės atstovai pasidalijo planais apie įmonėje numatomus pokyčius.

Edukacinės išvykos metu įgytas teorines ir praktines žinias studentai taikys atlikdami studijų dalyko „Sandėliai ir terminalai“ savarankiškų darbų ir praktinių darbų užduotis bei rengdami baigiamuosius darbus.

Edukacinę išvyką organizavo Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė Indrė Sprogytė-Bredelienė.