Transporto logistika: galimybės tęsti studijas MRU

#suVIKOpavyko

2023 m. kovo 22 d. Transporto logistikos studijų programos II ir III kurso nuolatinių bei ištęstinių studijų studentams MS Teams platformoje buvo organizuota nuotolinė informacinė paskaita-susitikimas su Mykolo Romerio universiteto Nacionalinio priėmimo grupės vadovu Sauliumi Bugailiškiu.

Renginio tikslas: aptarti galimybes kolegijos Verslo studijų krypties studentams tęsti sudijas Mykolo Romerio universitete (magistrantūros studijos).

Nuotolinio susitikimo metu kolegijos studentams ir absolventams buvo pristatytos galimybės tęsti Viešojo administravimo ir verslo krypties studijas Mykolo Romerio universitete. Universiteto Nacionalinio priėmimo grupės vadovas išsamiai pakomentavo studjų programų, priklausančių skirtingoms studijų kryptims, skirtumus bei papildomųjų ir magistrantūros studijų skirtumus. Svečias susitikimo dalyviams taip pat pateikė siūlymus dėl papildomųjų studijų ir dabartinių studijų derinimo, aptarė galimybes tęsti studijas magistrantūroje iš karto baigus kolegiją.

Nuotolinę paskaitą-susitikimą studentams organizavo kolegijos Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėja Jurgita Ginavičienė bei Karjeros valdymo specialistė Inga Krakelienė.